Snel navigeren

De hele dag stil zitten, daar moet je toch niet aan denken?

Het MOTION Beweeg College is een kleine, gezellige school met ongeveer 340 leerlingen. Bewegen en bewegend leren vormen de basis waar het onderwijs omheen is georganiseerd. “ Kinderen zijn gemaakt om veel te bewegen. Dat rare groeiende puberlichaam, die hersenen die zich voortdurend ontwikkelen, hun tomeloze energie en vaak korte spanningsboog. Wie goed kijkt naar kinderen, kan zich nauwelijks voorstellen dat ze de hele dag stil in de klas moeten zitten. En toch is dat wat ze op heel veel scholen moeten. Vreemd toch?”

Onze filosofie is simpel: gebruik een onderwijsmethode die bij een opgroeiend kind past en die –wetenschappelijk aantoonbaar –haar resultaten naar een hoger niveau brengt. Met onze bewegend leren methodiek zetten wij echt alles in beweging. Hun lichaam, maar ook hun sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen en –niet onbelangrijk –hun leerresultaten. Bewegend leren is geen gimmick, onderzoek toont aan dat het zorgt voor betere leerresultaten. Daarnaast leidt de combinatie van bewegen en leren voor meer focus, rustigere kinderen en een hecht groepsgevoel, dus een prettige sfeer op school.
Op het MOTION Beweeg College beginnen eersteklassers elke schooldag actief met zwemmen, judo, mountainbiken of een andere sport. Kies je gericht voor de Sportklas Dans of Voetbal dan weet je zeker dat je twee keer in de week start met je passie. Daarnaast krijgen leerlingen een bijzondere combinatie van leren en bewegen tegelijk tijdens de lessen. Zo blijven zij tot het einde geconcentreerd. Dat zorgt voor een prettige sfeer, mooie cijfers en leerlingen die goed in hun vel zitten. 

Een bevlogen team zet zich elke dag in om de talenten van de leerlingen te verzilveren. De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen straks een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Stapje voor stapje leren we onze leerlingen omgaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de mensen met wie hij/zij in de samenleving staat. Wij leren de leerling zelfstandig werken én samenwerken. De mentor en vakdocenten helpen leerlingen om de lesstof eigen te maken. 

Het MOTION Beweeg College biedt de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van het VMBO aan. Beide leerwegen richten zich sterk op de praktijk.
Dat betekent dat leerlingen veel praktijkvakken krijgen, naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.
In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie en Dienstverlening & Producten*.

* In ontwikkeling

Elke klas heeft zo min mogelijk verschillende docenten. Dat betekent dat sommige docenten meerdere vakken aan de klas geven. Docenten en leerlingen leren elkaar daardoor nog beter kennen. Zo kan een nog betere ondersteuning geboden worden. 

Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 2. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg stroomt de leerling door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 3 en (soms) 4.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Als een leerling meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft, komt deze in aanmerking voor Leerwegondersteunend Onderwijs. Wij bieden leerwegondersteunend onderwijs aan. 

De dagelijkse leiding van MOTION Beweeg College is in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit drie leden, een directeur en twee teamleiders. Zij hebben de leiding over de school en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

dhr. J. Molendijk   –  Directeur
dhr. T. van de Burgt – Teamleider onderbouw
Mw. M.F. Segboer – Teamleider bovenbouw

Hieronder een link naar een overzicht van alle personeelsleden.

Team
MENTOREN    
1A mw. Mooijman MIM
1B mw. v.d. Boogaard & dhr. Biesaart BOO & BIS
1C mw. v.d. Werf & dhr. Gloudemans SWE & GLO
1D dhr. Oosterhuis & dhr. v. Tilburg OST & TIL
1E mw. dhr. Flaton & mw. Razab-Sekh   FLT & BARN
1F dhr. Jonk JJK
1G mw. Hiemstra & mw. Leijerweert WHI & LEY
2A mw. Biesaart BET
2B dhr. v.d. Hoeven SHO
2C dhr. Souhoka & dhr. v. Esch SHK & ESC
2D mw. Roelofs & dhr. v. Putten CRO & PUT
2E mw. Hiemstra & mw. Leijerweert WHI & LEY
3PIEK dhr. Broug SHA
3PIEB/L+3ZWB/L mw. Van Heukelum HEK
3ZWK mw. Willeboer ROO
4EO dhr. Scharpff SHA
4PIE mw. Koppelle KOP
4ZW mw. Hamers AHA
LWT dhr. Broug &mw. Willeboer BOU & WIL

Het MOTION Beweeg College is een openbare school. We hebben respect voor iedereen, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid. Hier besteden we in de mentorlessen aandacht aan.

De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk een optimale leerlingbegeleiding toe te passen, zodat de leerling zich thuis voelt op school.

De school is transparant, consequent en eerlijk.  Groei en ontwikkeling heeft een duurzaam positief effect op het individu en zijn of haar omgeving. Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en neemt daarbij zijn of haar verantwoordelijkheid.

Wij staan voor een veilige leer- en/of werkomgeving, waarin iedere leerling, medewerker en betrokkene zich gerespecteerd en aanvaard voelt ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid. Het geven en hebben van (zelf)vertrouwen zijn belangrijke aspecten in alle vormen van onze samenwerking. Dit doen we door professioneel te handelen, positieve intenties, integriteit en goede communicatieve vaardigheden.

Anti pestprotocol

Het MOTION Beweeg College vindt het belangrijk dat belanghebbenden meepraten over het beleid van de school. De school heeft een medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Op het MOTION Beweeg College is een leerlingenraad die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt. Aan het begin van het schooljaar worden alle leerlingen uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen voor de Raad. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van leerlingen uit verschillende leerwegen en leerjaren.
De Raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over het (onderwijs)beleid en ondersteunt bij activiteiten en festiviteiten.

Jij houdt niet van stilzitten? Mooi, dan ben je precies wie we zoeken.

Het is misschien een beetje vreemd om te zeggen – zeker in een arbeidsmarkt waar de onderwijsbanen voor het oprapen liggen – maar niet iedereen is geschikt om op onze school te werken. Wij hebben namelijk een nogal uitgesproken en afwijkende visie op onderwijs. Sterker nog: een school zoals die van ons vind je maar op een enkele plek in Nederland.
Wij zijn het MOTION Beweeg College, een vmbo-school in Zoetermeer waar sporten en bewegen een integraal onderdeel zijn van ons onderwijsaanbod. En daar hebben wij een hele goede reden voor.

Wie goed naar kinderen kijkt, kan zich nauwelijks voorstellen dat ze de hele dag stil in de klas moeten zitten. En toch is dat wat op de meeste scholen gebeurt. Vreemd toch? Onze filosofie is simpel: gebruik een onderwijsmethode die bij een opgroeiend kind past en die wetenschappelijk aantoonbaar zijn of haar resultaten naar een hoger niveau brengt. Met onze bewegend leren methodiek zetten wij echt alles in beweging. Hun lichaam, maar ook hun sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen en – niet onbelangrijk – hun leerresultaten.

Op het MOTION Beweeg College beginnen wij elke schooldag actief met zwemmen, dansen, mountainbiken of een andere sport. Daarnaast krijgen leerlingen een bijzondere combinatie van leren en bewegen tegelijk. Engels terwijl je op een hometrainer zit, is bij ons dus heel gewoon. Zo blijven zij tot het einde geconcentreerd. Dat zorgt voor een prettige sfeer, mooie cijfers en leerlingen die goed in hun vel zitten.

Want kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten. En docenten volgens ons ook niet.

Bewegen, sport en onderwijs is een totaalconcept op onze school, geen gimmick om even op te vallen. Daarom verwachten wij van al onze medewerkers – van conciërge tot receptioniste en van zorgprofessional tot docent – dat ze onze methodiek volledig omarmen. Ook dat maakt ons anders dan andere scholen. Wij staan met hart en ziel achter onze aanpak.

Nieuwsgierig geworden?
Dan willen wij je graag leren kennen. Jaco Molendijk – onze directeur en meest enthousiaste pleitbezorger – kan je alles vertellen over ons unieke beweegconcept. Grote kans dat in dit gesprek onze vonk ook overspringt op jou.
Je kan bellen met Jaco: 079-3310300 of een mailtje sturen: [email protected]

MOTION Beweeg College
Van Doornenplantsoen 1 | 2722 ZA Zoetermeer
Telefoon: 079 331 0300 (ma-vr 8:30 – 15:00 uur)
E-mail: [email protected]

Bevoegd gezag Lucas Onderwijs
Het MOTION Beweeg College maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio en telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen. Het MOTION Beweeg College maakt deel uit van de regio Lucas VO Delflanden.

Lucas VO Delflanden
Westplantsoen 73 | 2613 GK Delft
Telefoon: 0157506050
E-mail: [email protected]

Lucas Onderwijs
Bezoekadres: Saffierhorst 105 | 2592 GK Den Haag
Postadres: Postbus 93231 2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 300 1100
E-mail: [email protected]
www.lucasonderwijs.nl

Wij werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onze resultaten en de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken vindt u op de website van scholen op de kaart.

De hele dag stil zitten, daar moet je toch niet aan denken?

Het MOTION Beweeg College is een kleine, gezellige school met ongeveer 300 leerlingen. Bewegen en bewegend leren vormen de basis waar het onderwijs omheen is georganiseerd. “ Kinderen zijn gemaakt om veel te bewegen. Dat rare groeiende puberlichaam, die hersenen die zich voortdurend ontwikkelen, hun tomeloze energie en vaak korte spanningsboog. Wie goed kijkt naar kinderen, kan zich nauwelijks voorstellen dat ze de hele dag stil in de klas moeten zitten. En toch is dat wat ze op heel veel scholen moeten. Vreemd toch?”

Onze filosofie is simpel: gebruik een onderwijsmethode die bij een opgroeiend kind past en die –wetenschappelijk aantoonbaar –haar resultaten naar een hoger niveau brengt. Met onze bewegend leren methodiek zetten wij echt alles in beweging. Hun lichaam, maar ook hun sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen en –niet onbelangrijk –hun leerresultaten. Bewegend leren is geen gimmick, onderzoek toont aan dat het zorgt voor betere leerresultaten. Daarnaast leidt de combinatie van bewegen en leren voor meer focus, rustigere kinderen en een hecht groepsgevoel, dus een prettige sfeer op school.
Op het MOTION Beweeg College beginnen eersteklassers elke schooldag actief met zwemmen, judo, mountainbiken of een andere sport. Kies je gericht voor de Sportklas Dans of Voetbal dan weet je zeker dat je twee keer in de week start met je passie. Daarnaast krijgen leerlingen een bijzondere combinatie van leren en bewegen tegelijk tijdens de lessen. Zo blijven zij tot het einde geconcentreerd. Dat zorgt voor een prettige sfeer, mooie cijfers en leerlingen die goed in hun vel zitten. 

Een bevlogen team zet zich elke dag in om de talenten van de leerlingen te verzilveren. De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen straks een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Stapje voor stapje leren we onze leerlingen omgaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de mensen met wie hij/zij in de samenleving staat. Wij leren de leerling zelfstandig werken én samenwerken. De mentor en vakdocenten helpen leerlingen om de lesstof eigen te maken. 

Het MOTION Beweeg College biedt de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van het VMBO aan. Beide leerwegen richten zich sterk op de praktijk.
Dat betekent dat leerlingen veel praktijkvakken krijgen, naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.
In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen uit de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Produceren, Installeren & Energie en Dienstverlening & Producten*.

* In ontwikkeling

Elke klas heeft zo min mogelijk verschillende docenten. Dat betekent dat sommige docenten meerdere vakken aan de klas geven. Docenten en leerlingen leren elkaar daardoor nog beter kennen. Zo kan een nog betere ondersteuning geboden worden. 

Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 2. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg stroomt de leerling door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 3 en (soms) 4.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Als een leerling meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft, komt deze in aanmerking voor Leerwegondersteunend Onderwijs. Deze leerlingen extra ondersteuning.

De dagelijkse leiding van MOTION Beweeg College is in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit drie leden, een directeur en twee teamleiders. Zij hebben de leiding over de school en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

dhr. J. Molendijk   –  Directeur
dhr. T. van de Burgt – Teamleider onderbouw
Mw. M.F. Segboer – Teamleider bovenbouw

Hieronder een link naar een overzicht van alle personeelsleden.

Team

MENTOREN

1A

mw. Biesaart

1B

dhr. Van der Hoeven

1C

dhr. Van Esch

1D

dhr. Jonk

1E

mw. Hiemstra

2A

mw. Mons

2B

mw. Mooijman

2C

dhr. Oosterhuis/Versluijs

3EO

dhr. Gloudemans

3PIE

mw. Van Heijzen

3ZWB/L

mw. Hamers

3ZWK

mw. Van den Boogaard

4EO

dhr. Scharpff

4PIE

dhr. Broug

4ZWB/L

Mw. De Roo

4ZWK

Mw. Van Heukelum

LWT

Mw. Willeboer

Het MOTION Beweeg College is een openbare school. We hebben respect voor iedereen, ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid. Hier besteden we in de mentorlessen aandacht aan.

De school creëert een gevoel van geborgenheid binnen een overzichtelijke en vertrouwde omgeving. Onze kleinschaligheid maakt het mogelijk een optimale leerlingbegeleiding toe te passen, zodat de leerling zich thuis voelt op school.

De school is transparant, consequent en eerlijk.  Groei en ontwikkeling heeft een duurzaam positief effect op het individu en zijn of haar omgeving. Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en neemt daarbij zijn of haar verantwoordelijkheid.

Wij staan voor een veilige leer- en/of werkomgeving, waarin iedere leerling, medewerker en betrokkene zich gerespecteerd en aanvaard voelt ongeacht religie, afkomst of seksuele geaardheid. Het geven en hebben van (zelf)vertrouwen zijn belangrijke aspecten in alle vormen van onze samenwerking. Dit doen we door professioneel te handelen, positieve intenties, integriteit en goede communicatieve vaardigheden.

Anti pestprotocol

Het MOTION Beweeg College vindt het belangrijk dat belanghebbenden meepraten over het beleid van de school. De school heeft een medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Op het MOTION Beweeg College is een leerlingenraad die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt. Aan het begin van het schooljaar worden alle leerlingen uitgenodigd om zich verkiesbaar te stellen voor de Raad. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van leerlingen uit verschillende leerwegen en leerjaren.
De Raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over het (onderwijs)beleid en ondersteunt bij activiteiten en festiviteiten.

Jij houdt niet van stilzitten? Mooi, dan ben je precies wie we zoeken.

Het is misschien een beetje vreemd om te zeggen – zeker in een arbeidsmarkt waar de onderwijsbanen voor het oprapen liggen – maar niet iedereen is geschikt om op onze school te werken. Wij hebben namelijk een nogal uitgesproken en afwijkende visie op onderwijs. Sterker nog: een school zoals die van ons vind je maar op een enkele plek in Nederland.
Wij zijn het MOTION Beweeg College, een vmbo-school in Zoetermeer waar sporten en bewegen een integraal onderdeel zijn van ons onderwijsaanbod. En daar hebben wij een hele goede reden voor.

Wie goed naar kinderen kijkt, kan zich nauwelijks voorstellen dat ze de hele dag stil in de klas moeten zitten. En toch is dat wat op de meeste scholen gebeurt. Vreemd toch? Onze filosofie is simpel: gebruik een onderwijsmethode die bij een opgroeiend kind past en die wetenschappelijk aantoonbaar zijn of haar resultaten naar een hoger niveau brengt. Met onze bewegend leren methodiek zetten wij echt alles in beweging. Hun lichaam, maar ook hun sociale vaardigheden, hun zelfvertrouwen en – niet onbelangrijk – hun leerresultaten.

Op het MOTION Beweeg College beginnen wij elke schooldag actief met zwemmen, dansen, mountainbiken of een andere sport. Daarnaast krijgen leerlingen een bijzondere combinatie van leren en bewegen tegelijk. Engels terwijl je op een hometrainer zit, is bij ons dus heel gewoon. Zo blijven zij tot het einde geconcentreerd. Dat zorgt voor een prettige sfeer, mooie cijfers en leerlingen die goed in hun vel zitten.

Want kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten. En docenten volgens ons ook niet.

Bewegen, sport en onderwijs is een totaalconcept op onze school, geen gimmick om even op te vallen. Daarom verwachten wij van al onze medewerkers – van conciërge tot receptioniste en van zorgprofessional tot docent – dat ze onze methodiek volledig omarmen. Ook dat maakt ons anders dan andere scholen. Wij staan met hart en ziel achter onze aanpak.

Nieuwsgierig geworden?
Dan willen wij je graag leren kennen. Jaco Molendijk – onze directeur en meest enthousiaste pleitbezorger – kan je alles vertellen over ons unieke beweegconcept. Grote kans dat in dit gesprek onze vonk ook overspringt op jou.
Je kan bellen met Jaco: 079-3310300 of een mailtje sturen: [email protected]

MOTION Beweeg College
Van Doornenplantsoen 1 | 2722 ZA Zoetermeer
Telefoon: 079 331 0300 (ma-vr 8:30 – 15:00 uur)
E-mail: [email protected]

Bevoegd gezag Lucas Onderwijs
Het MOTION Beweeg College maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio en telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen. Het MOTION Beweeg College maakt deel uit van de regio Lucas VO Delflanden.

Lucas VO Delflanden
Westplantsoen 73 | 2613 GK Delft
Telefoon: 0157506050
E-mail: [email protected]

Lucas Onderwijs
Bezoekadres: Saffierhorst 105 | 2592 GK Den Haag
Postadres: Postbus 93231 2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 300 1100
E-mail: [email protected]
www.lucasonderwijs.nl

Wij werken continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onze resultaten en de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken vindt u op de website van scholen op de kaart.

3 soorten klassen: welke past bij jou?

Sportklas dans

So you think you
Can dance?

Op het MOTION Beweeg College beginnen wij elke schooldag actief. Ben jij helemaal TikTok verslaafd en ken je alle moves van Beyoncé? Dan is de Sportklas Dans natuurlijk jouw ding. Zo weet je zeker dat je twee keer in de week start met wat jij het allerliefste doet.

Sportklas voetbal

Can you Kick it?

Op het MOTION Beweeg College beginnen wij elke schooldag actief. Ben jij helemaal gek van voetbal en doe je niets liever dan iemand een panna geven? Dan is de Sportklas Voetbal natuurlijk jouw ding. Zo weet je zeker dat je twee keer in de week start met wat jij het allerliefste doet.

Sportklas Bewegen

i like to move it

Kan jij niet stilzitten en vind je eigenlijk alle sporten even leuk? Dan is de Sportklas Bewegen helemaal jouw ding. Zo weet je zeker dat je elke dag start met zwemmen, judo, mountainbiken of iets anders. En huiswerk, dat doe je zoveel mogelijk op school. Kan je met de energie die je over hebt na school gewoon verder moven.

Volg ons

Op social media