lestijden & rooster

De lessen vinden plaats tussen 8:30 en 16:15 uur. Een les duurt 45 minuten. Tijdens excursies of activiteiten kunnen de lestijden afwijken.
Roosterwijzigingen en overige mededelingen staan in het rooster op de website. Lesuitval door ziekte van een docent proberen we zoveel mogelijk op te vangen. De lessen in de onderbouw hebben hierbij voorrang. Wanneer dit niet lukt, kun je het lesuur doorbrengen in de aula. Valt deze les aan het begin of het einde van de lesdag, dan vervalt dit lesuur.

Inloggen op Magister Rooster

LESUUR

LESTIJDEN

1

08:30 – 09:15

2

09:15 – 10:00

3

10:00 – 10:45

4

11:00 – 11:45

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:45 – 14:30

8

14:45 – 15:30

9

15:30 – 16:15

Op het MOTION Beweeg College werken we met een tweejarige onderbouw. In de onderbouw zijn de klassen kleiner en heb je zo weinig mogelijk verschillende docenten. Zo leren jij en je docenten elkaar goed kennen en weet de docent precies wat je heel goed kunt en wat je lastig vindt.

Lessentabel onderbouw
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Profielwerktijd
Tijdens de profielwerktijd (PWT) maak je kennis met allerlei beroepsgerichte lessen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: lassen, programmeren en koken. Behalve een leuke afwisseling, maak je zo kennis met de profielen in de bovenbouw. Ook ontdek je zo wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Dit helpt je om straks een goede profielkeuze te aan het einde van leerjaar 2. In leerjaar 1 heb je elke week twee lesuren PWT en in leerjaar 2 elke week vier lesuren.

Masterclass
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur heb je in leerjaar 2 masterclass (MC). In een masterclass word je uitgedaagd op het gebied van jouw eigen interesse en talent. Zo ga je met een glimlach het weekend in.
Voor de masterclass ben je gedurende een periode elke vrijdagmiddag bezig met de masterclass van jouw keuze. Na een periode kun je weer een nieuw onderwerp kiezen.
Enkele voorbeelden van masterclasses zijn: (e-)sport, muziek (zang of een instrument bespelen), theater, beeldende vorming, techniek, koken en gamedesign.

Folder profielkeuze
 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Nederlands

5

5

Engels

3

3

Maatsch. orientatie

3

3

Wiskunde

3

3

Rekenen

1

1

Mens & natuur

3

3

Kunst en cultuur

2

2

LO

8

4

PWT

2

4

Mentoruur

2

2

Studiebegeleiding

2

2

Masterclass

0

2

Totaal

34

34

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profieldeel met vier modules en daarnaast minimaal vier keuzevakken.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, de profieldelen met een landelijk examen.

Wij bieden de volgende profielen aan:

TECH (Produceren, Installeren en Energie)
Dit profiel past bij jou als je hart sneller gaan kloppen van techniek? Draaien en lassen, microvolt en megawatt, krachten en druk, ketels en turbines, water en afvoer, kraan en afsluiter, licht aan en uit. Bij PIE draait het om metaal-, elektro- en installatietechniek. Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide technici, dus jouw kansen op een goede baan zijn groot.

Folder profielkeuze

CARE (Zorg & Welzijn)

Ben jij zorgzaam zijn en werk je graag met mensen, kies dan voor Care. In de gezondheidszorg draait alles om het verzorgen en ondersteunen van mensen die hulpbehoevend zijn. Of ze nu jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Er is altijd vraag naar mensen met passie voor de zorg. Na deze opleiding kun je verder leren een baan in de zorg of de recreatiesector, horeca, welzijn, uiterlijke verzorging of het onderwijs.

MOVE (Dienstverlening & Producten)

Weet jij nog niet zo goed wat jij later wilt gaan doen, dan zit je met dit profiel altijd goed. Je wordt breed opgeleid en gaat aan de slag met het organiseren van een activiteit, het presenteren en promoten en verkopen van producten. Ook ga je zelf een product maken en vervolgens verbeteren en ontdek je je talenten bij het maken van een multimediaal product. Kortom, vaardigheden waar je straks in heel veel beroepen wat aan hebt.

Lessentabel
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

 

Leerjaar 3

Leerjaar 4

 

PIE

EO

ZW

ZWm*

PIE

EO

ZW

ZWm*

Nederlands

5

5

5

5

4

4

4

4

Engels

4

4

4

4

4

4

4

4

wiskunde (sectorvak)

4

4

4

 

4

4

4

 

rekenen (m leerlingen)

     

1

 

 

 

 

kunstvakken 1

1

1

1

1

 

 

 

 

maatschappijleer

1

1

1

1

 

 

 

 

mijkunde (sectorvak)

     

4

 

 

 

4

natuurkunde (sectorvak)

4

     

4

 

 

 

biologie (sectorvak)

   

4

4

 

 

4

4

economie (sectorvak)

 

4

   

 

4

 

 

lo

2

2

2

2

2

2

2

2

beroepsgericht

12

12

12

12

12

12

12

12

mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal

34

34

34

35

31

31

31

31

Op het MOTION Beweeg College vinden we het van belang dat we ons allemaal beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne samenleving, jij dus ook. Daarom stimuleren we je om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit organiseren wij op projectmatige basis in samenwerking met je mentor.

Behalve de werkervaring merken wij dat deze maatschappelijke stage een positieve bijdrage levert aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek je mentor aan
Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom meestal het beste op de hoogte hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Vertrouwenspersonen

Het MOTION Beweeg College heeft vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met problemen waarvan je denkt dat je er nergens anders mee heen kunt. De vertrouwenspersonen kunnen je steunen als je te maken hebt gekregen met bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie en bieden je hulp als je een klacht wilt indienen. Ook pestgedrag kan bij hen besproken worden. Met alles wat de leerling met de vertrouwenspersoon bespreekt, wordt vertrouwelijk omgegaan.

De vertrouwenspersonen zijn: mevr. M. Mons [email protected] en dhr. S. Oosterhuis [email protected]

Achterstand en herkansen
Als je lessen hebt gemist of nog niet heeft ingeleverd, wordt in Magister voor het gemiste werk ‘Inh’ (inhalen) genoteerd. Om het werk in te halen kun je een afspraak maken met de docent. Voor een laatste kans om werk in te halen ontvang je een inhaalkaart met daarop een inhaaldatum en -tijd. Het is belangrijk dat je de achterstanden voor het einde van de rapportperiode wegwerkt.
Wanneer je een schriftelijk werk onvoldoende hebt gemaakt, bestaat vaak de mogelijkheid deze te herkansen. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent. Voor de bovenbouw gelden aanvullende eisen, die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen.

Anti-pestprotocol
Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Online pesten
Heb jij of ken jij iemand die last heeft van online pesten? Lees dan deze flyer. Hierin staan tips over wat je kunt doen om het te voorkomen en te bestrijden.

Anti pestprotocol Tips social media

Aanpassing
Er is voor leerjaar 1 voor dit schooljaar een aanpassing gedaan. Onze huidige 1e jaars leerlingen, krijgen de vakken ECO, AK en BIO/NASK in leerjaar 2 aangeboden.

In de overgang wordt er dus niet gekeken naar groep 2, maar alleen naar groep 1. NE, ENG en WIS.

Daarnaast moeten de basisvaardigheden rekenen, burgerschap en Media&ICT met een voldoende afgerond zijn.

Leerjaar 3
De examenperiode omvat leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 ontvangt de leerling rapport één, twee en drie en in het leerjaar 4 rapport vier en vijf. Onder het begrip ‘voldoende’ wordt verstaan het cijfer 5,5 tot en met 7,4. Onder het begrip ‘goed’ wordt verstaan het cijfer 7,5 en hoger. Bij het bepalen van het puntenaantal wordt uitgegaan van de niet-afgeronde cijfers.

Het vak rekenen (voor de leerlingen die geen wiskunde volgen) wordt in leerjaar 4 afgesloten. De leerlingen volgen een PTA (programma toetsing en afsluiting) met schoolexamens. Het cijfer voor rekenen wordt vermeld op de eindlijst, maar telt niet mee.

Het PTA voor AVO-vakken dient afgerond te zijn voordat de leerling in aanmerking komt voor overgang naar leerjaar 4.

Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgerond met een schoolexamen. Het gemiddelde cijfer van maatschappijleer telt mee als examencijfer. Let op! Als een leerling het vak afrondt met een 5, is dit een eerste tekortpunt voor het eindexamen. Haalt een leerling een 7, is dit een eerste compensatiepunt voor het eindexamen.

Van leerjaar 3 naar leerjaar 4

 

Groep 1: Nederlands, Engels, Wiskunde/Maatschappijkunde

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 18 Het cijfer voor Nederlands & Wiskunde is minimaal een 5,5
Geen cijfer is lager dan een 5,0

Groep 2: beroepsgerichte profielvak(ken),
beroepsgerichte keuzevak(ken),
profielvak: natuur- & scheikunde/biologie

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 18
Maximaal 1 cijfer lager dan 5,0,maar niet lager dan een 4,0

Groep 3: kunst & cultuur (ckv), lichamelijke opvoeding

Minimaal voldoende

   

In het examenreglement staan de richtlijnen rondom het examen beschreven. Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting per afdeling.

Examenreglement 2023 2024 Presentatie voorlichting examens
PTA VMBO 3 Basis PTA VMBO 3 Kader PTA LWT 3
PTA VMBO 4 Basis PTA VMBO 4 Kader PTA LWT 4

In de week van 10 t/m 14 juni 2024 vindt de derde SE-week van dit schooljaar plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

Leerstof SE-week Rooster SE-week

In de week van 10 t/m 14 juni 2024 vindt de eerste proefwerkweek voor leerjaar 2 plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

De PO AK les is niet verplicht, dit is voor leerlingen die graag nog extra uitleg willen of vragen hebben over de opdracht.

De steunlessen in het rooster zijn facultatief (dus niet verplicht). Wil jij graag nog extra uitleg of een vraag stellen voordat de toets begint, dan kan je elke dag om 9.00 uur langskomen. Geef dit wel aan bij de docent, zodat zij weten wie er langskomen tijdens de steunles.

Het beweeguurtje op woensdag en vrijdag van 11.30 – 12.15 uur is bedoeld om even lekker te ontspannen en stoom af te blazen. Wil jij graag weten wat jullie gaan doen, vraag dit dan aan je LO-docent. Het sporten is niet verplicht, maar laat wel weten als je komt.

Leerstof PWW leerjaar 2 Rooster PWW leerjaar 2

Snel navigeren

De lessen vinden plaats tussen 8:30 en 16:15 uur. Een les duurt 45 minuten. Tijdens excursies of activiteiten kunnen de lestijden afwijken.
Roosterwijzigingen en overige mededelingen staan in het rooster op de website. Lesuitval door ziekte van een docent proberen we zoveel mogelijk op te vangen. De lessen in de onderbouw hebben hierbij voorrang. Wanneer dit niet lukt, kun je het lesuur doorbrengen in de aula. Valt deze les aan het begin of het einde van de lesdag, dan vervalt dit lesuur.

Inloggen op magister Rooster

LESUUR

LESTIJDEN

1

8:30 – 9:15

2

9:15 – 10:00

3

10:00 – 10:45

4

11:00 – 11:45

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:45 – 14:30

8

14:45 – 15:30

9

15:30 – 16:15

Op het MOTION Beweeg College werken we met een tweejarige onderbouw. In de onderbouw zijn de klassen kleiner en heb je zo weinig mogelijk verschillende docenten. Zo leren jij en je docenten elkaar goed kennen en weet de docent precies wat je heel goed kunt en wat je lastig vindt.

Lessentabel onderbouw
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Profielwerktijd
Tijdens de profielwerktijd (PWT) maak je kennis met allerlei beroepsgerichte lessen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: lassen, programmeren en koken. Behalve een leuke afwisseling, maak je zo kennis met de profielen in de bovenbouw. Ook ontdek je zo wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Dit helpt je om straks een goede profielkeuze te aan het einde van leerjaar 2. In leerjaar 1 heb je elke week twee lesuren PWT en in leerjaar 2 elke week vier lesuren.

Masterclass
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur heb je in leerjaar 2 masterclass (MC). In een masterclass word je uitgedaagd op het gebied van jouw eigen interesse en talent. Zo ga je met een glimlach het weekend in.
Voor de masterclass ben je gedurende een periode elke vrijdagmiddag bezig met de masterclass van jouw keuze. Na een periode kun je weer een nieuw onderwerp kiezen.
Enkele voorbeelden van masterclasses zijn: (e-)sport, muziek (zang of een instrument bespelen), theater, beeldende vorming, techniek, koken en gamedesign.

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Nederlands

5

5

Engels

3

3

Maatsch. orientatie

3

3

Wiskunde

3

3

Rekenen

1

1

Mens & natuur

3

3

Kunst en cultuur

2

2

LO

8

4

pwt

2

4

Mentoruur

2

2

Studiebegeleiding

2

2

Masterclass

0

2

Totaal

34

34

Folder profielkeuze

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profieldeel met vier modules en daarnaast minimaal vier keuzevakken.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, de profieldelen met een landelijk examen.

Wij bieden de volgende profielen aan:

TECH (Produceren, Installeren en Energie)

Dit profiel past bij jou als je hart sneller gaan kloppen van techniek? Draaien en lassen, microvolt en megawatt, krachten en druk, ketels en turbines, water en afvoer, kraan en afsluiter, licht aan en uit. Bij PIE draait het om metaal-, elektro- en installatietechniek. Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide technici, dus jouw kansen op een goede baan zijn groot.

CARE (Zorg en Welzijn)

Ben jij zorgzaam zijn en werk je graag met mensen, kies dan voor Care. In de gezondheidszorg draait alles om het verzorgen en ondersteunen van mensen die hulpbehoevend zijn. Of ze nu jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Er is altijd vraag naar mensen met passie voor de zorg. Na deze opleiding kun je verder leren een baan in de zorg of de recreatiesector, horeca, welzijn, uiterlijke verzorging of het onderwijs.

TECH (Dienstverlening & Producten)

Weet jij nog niet zo goed wat jij later wilt gaan doen, dan zit je met dit profiel altijd goed. Je wordt breed opgeleid en gaat aan de slag met het organiseren van een activiteit, het presenteren en promoten en verkopen van producten. Ook ga je zelf een product maken en vervolgens verbeteren en ontdek je je talenten bij het maken van een multimediaal product. Kortom, vaardigheden waar je straks in heel veel beroepen wat aan hebt.

Lessentabel
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Lessentabel leerjaar 3 Lessentabel leerjaar 4 Folder profielkeuze

Op het MOTION Beweeg College vinden we het van belang dat we ons allemaal beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne samenleving, jij dus ook. Daarom stimuleren we je om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit organiseren wij op projectmatige basis in samenwerking met je mentor.

Behalve de werkervaring merken wij dat deze maatschappelijke stage een positieve bijdrage levert aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek je mentor aan
Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom meestal het beste op de hoogte hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Vertrouwenspersonen

Het MOTION Beweeg College heeft vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met problemen waarvan je denkt dat je er nergens anders mee heen kunt. De vertrouwenspersonen kunnen je steunen als je te maken hebt gekregen met bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie en bieden je hulp als je een klacht wilt indienen. Ook pestgedrag kan bij hen besproken worden. Met alles wat de leerling met de vertrouwenspersoon bespreekt, wordt vertrouwelijk omgegaan.

De vertrouwenspersonen zijn: mevr. M. Mons [email protected] en dhr. S. Oosterhuis [email protected]

Achterstand en herkansen
Als je lessen hebt gemist of nog niet heeft ingeleverd, wordt in Magister voor het gemiste werk ‘Inh’ (inhalen) genoteerd. Om het werk in te halen kun je een afspraak maken met de docent. Voor een laatste kans om werk in te halen ontvang je een inhaalkaart met daarop een inhaaldatum en -tijd. Het is belangrijk dat je de achterstanden voor het einde van de rapportperiode wegwerkt.
Wanneer je een schriftelijk werk onvoldoende hebt gemaakt, bestaat vaak de mogelijkheid deze te herkansen. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent. Voor de bovenbouw gelden aanvullende eisen, die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen.

Anti-pestprotocol
Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Online pesten
Heb jij of ken jij iemand die last heeft van online pesten? Lees dan deze flyer. Hierin staan tips over wat je kunt doen om het te voorkomen en te bestrijden.

Anti pestprotocol Tips social media

Leerjaar 1 en 2

Determinatie en overgang

Aanpassing

Onze huidige 1e jaars leerlingen krijgen de vakken ECO, AK en BIO/NASK in leerjaar 2 aangeboden.

In de overgang wordt er dus niet gekeken naar groep 2, maar alleen naar groep 1. NE, ENG en WIS.

Daarnaast moeten de basisvaardigheden rekenen, burgerschap en Media&ICT met een voldoende afgerond zijn.

Leerjaar 3

De examenperiode omvat leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 ontvangt de leerling rapport één, twee en drie en in het leerjaar 4 rapport vier en vijf. Onder het begrip ‘voldoende’ wordt verstaan het cijfer 5,5 tot en met 7,4. Onder het begrip ‘goed’ wordt verstaan het cijfer 7,5 en hoger. Bij het bepalen van het puntenaantal wordt uitgegaan van de niet-afgeronde cijfers.

Het vak rekenen (voor de leerlingen die geen wiskunde volgen) wordt in leerjaar 4 afgesloten. De leerlingen volgen een PTA (programma toetsing en afsluiting) met schoolexamens. Het cijfer voor rekenen wordt vermeld op de eindlijst, maar telt niet mee.

Het PTA voor AVO-vakken dient afgerond te zijn voordat de leerling in aanmerking komt voor overgang naar leerjaar 4.

Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgerond met een schoolexamen. Het gemiddelde cijfer van maatschappijleer telt mee als examencijfer. Let op! Als een leerling het vak afrondt met een 5, is dit een eerste tekortpunt voor het eindexamen. Haalt een leerling een 7, is dit een eerste compensatiepunt voor het eindexamen.

Van jaar 3 naar jaar 4

In het examenreglement staan de richtlijnen rondom het examen beschreven. Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting per afdeling.

Examenreglement 2023 2024 Presentatie voorlichting examens PTA VMBO3 Basis PTA VMBO 3 Kader PTA LWT 3 PTA VMBO 4 Basis PTA VMBO 4 Kader PTA LWT 4

In de week van 10 t/m 14 juni 2024 vindt de derde SE-week van dit schooljaar plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

Leerstof SE week Rooster SE week

In de week van 10 t/m 14 juni 2024 vindt de eerste proefwerkweek voor leerjaar 2 plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

De PO AK les is niet verplicht, dit is voor leerlingen die graag nog extra uitleg willen of vragen hebben over de opdracht.

De steunlessen in het rooster zijn facultatief (dus niet verplicht). Wil jij graag nog extra uitleg of een vraag stellen voordat de toets begint, dan kan je elke dag om 9.00 uur langskomen. Geef dit wel aan bij de docent, zodat zij weten wie er langskomen tijdens de steunles.

Het beweeguurtje op woensdag en vrijdag van 11.30 – 12.15 uur is bedoeld om even lekker te ontspannen en stoom af te blazen. Wil jij graag weten wat jullie gaan doen, vraag dit dan aan je LO-docent. Het sporten is niet verplicht, maar laat wel weten als je komt.

Leerstof PWW leerjaar 2 Rooster PWW leerjaar 2